Oryantal

Toplum içerisinde ki oryantal dansın önemi pek de önemsenecek durumda değildir. Oysa oryantal dansın tam bir kültür müzesi olduğunu ve tarihin bilinen en eski dansı olduğunu biliyor muydunuz? İlk olarak Ortadoğu’da yapılmaya başlandığı için oranın sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.

Peki, bu dans ne kadar eski? Tek tanrılı dinlerden daha eski olduğunu anaerkil yapısın izlerini taşıdığına bakarak söyleyebiliriz. Kadının toplumda kutsal kabul edildiği bir kültürün ürünü. Hem üretkenliği, hem de doğurganlığı ile kadının kutsal kabul edilmesi ve önemli tanrıların tanrıça olarak kadına mal edilmesi gereken bir tarih olduğu için çok eski. Fakat tam olarak ne zaman yapılmaya başlandığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bereketi sembolize eden tanrıçaların baskın olduğunu Ortadoğu kültürünün kökeninde görebiliyoruz.

Dans kursuna giden çok daha iyi bilecektir. Oryantal dans diğer danslardan birçok açıdan ayrılan önemli bir dans türüdür. Öncelikle sadece kadının vücut hatlarına uygun bir dans türüdür. Kalça hareketleri, bel kıvraklıkları ve diğer figürleri birebir kadın vücudunun uyum sağlayabileceği bir dans olarak ortaya çıkar. Bu tabi ki dans kursu kayıtlarına sadece kadınların gitmek zorunda olduğu anlamına gelmesin, bu işi hakkı ile yapan erkek dansözlerde var. Ama anatomik olarak kadın yapısına daha uygun olduğunu söylememizde fayda var.

Günümüzde her ne kadar dans kursu fiyatları nedeni ile ticari bir kazanç kapısı gibi dursa da oryantal olmak hiç de sandığınız kadar kolay değil. Hem toplumun gözünde “kötü kadın” imajı ile, hem de doğal dansın uygun kostüm ve kıyafetleri ile eğlence merkezlerine meze haline gelen dansın içerisinde birçok kültüreliz bulunur. Örneğin oryantal dansta doğa ana ya da toprak ana ile bağlantıyı hiç koparmamak için mutlaka çıplak ayak ile yapıldığını ve hiçbir zaman iki ayağı birden havaya kaldırmadığını, yani oryantallerin hiç zıplamadığını biliyor muydunuz? Bu ve bunun gibi bilgileri öğrenmek için İstanbul dans kursu konusunda oldukça birikimli bir yer olduğu için şanslı sayılırsınız. Özellikle her türlü dansın artık en iyi öğrenilen yeri olan taksim dans kursu ve kurslarına mutlaka bir uğramalısınız.